B O S P H O R E G R O U P

Fransız mevzuatı uyarınca sürücülerin Angajman bildirimlerinin BOSPHORE INTERNATIONAL sorumluluğunda sistem üzerinden bildirim işlemlerinin yapılması