B O S P H O R E G R O U P

BOSPHORE INTERNATIONAL SET’E LİMANINDA YANINIZDA

Türkiye’den Sete limanına gemi seferlerinin artmasıile birlikte liman-gemi acentesi-gümrük arasındaki iş akışına uygun olarakyapılanmasını hazırlayarak Ro-Ro gemilerini kullanan tüm nakliyecilere Türkpersoneli ile kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir. Sete limanında, Toluon limanındanfarklı olarak limandaki tüm araç trafiği ApelPlus sistemi üzerinden takipedildiğinden, bu yazılımın yarattığı ilave iş akışlarına Bosphore tarafındangerekli uyum

BOSPHORE INTERNATIONAL LUXEMBOURG’DA

Bosphore International, Lüksemburg’unBettemburg tren terminali ile Trieste-Bettemburg arasında yapılan trenseferlerinde Türkiye yönüne T2 düzenlenmesi işlemlerine terminal içindekiofisinden başlamıştır. Lüksemburg’dan Türkiye yönüne T2 düzenleyen ilkgümrükleme firması Bosphore olmuştur. Bettemburg ofisimizden İngiltere,Hollanda, Danimarka, Belçika, Kuzey Fransa, Kuzey-Batı Almanya yönünden gelipkara güzergahından Türkiye’ye gidecek araçlara ve karadan Trieste’ye inecekaraçlara da T2 düzenlenebilmektedir.

BOSPHORE INTERNATIONAL TOULON’DA

Türkiye’den Toulon limanına yapılan RO-RO seferlerinin bir kısmının Set’e limanına kaydırılmasına rağmen, Toulon limanındaki tüm hizmetlerimiz herhangi bir aksama olmaksızın kadromuz korunarak merkez ofisimiz şeklinde hizmet vermeye devam etmektedir. BOSPHORE INTERNATIONAL TOULON’da Türk taşımacılarına hizmet vermeye devam ediyor BOSPHORE INTERNATIONAL Ayrıca limandaki ofisimiz büyütülmüş ve sürücülerin gümrük ve gemi

TALİMATLARINIZIN GÖNDERİLMESİNDE KULLANILACAK MAİL ADRESLERİ GÜNCELLENMİŞTİR

Sadece Toulon limanında hizmet vermekte olduğumuz dönemde değerli müşterilerimizin talimatlarını geçmekte kullanmakta olduğu info@bosphoregroup.com mail adresimiz halen kullanılmakla birlikte, hizmet verdiğimiz noktalara Set’e ve Bettemburg ofislerimizin de eklenmesi sonucunda talimatlarınızda karışıklık ve yanlışlığa neden olunmaması için her bir ofisimiz için ayrı ayrı mail adresleri oluşturulmuştur.   Aracınızın işlem göreceği