B O S P H O R E G R O U P

BOSPHORE INTERNATIONAL SET’E LİMANINDA YANINIZDA

Türkiye’den Sete limanına gemi seferlerinin artmasıile birlikte liman-gemi acentesi-gümrük arasındaki iş akışına uygun olarakyapılanmasını hazırlayarak Ro-Ro gemilerini kullanan tüm nakliyecilere Türkpersoneli ile kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir. Sete limanında, Toluon limanındanfarklı olarak limandaki tüm araç trafiği ApelPlus sistemi üzerinden takipedildiğinden, bu yazılımın yarattığı ilave iş akışlarına Bosphore tarafındangerekli uyum